Regulamin

Regulamin sklepu

1. Właścicielem sklepu internetowego www.eapex.pl  jest firma:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe KAMIX Sp. z o.o. sp. k.

ul. Hutnicza 38 C

81-061 Gdynia/ POLSKA


wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000419631, REGON: 221660662, NIP 9581660486.

 

posiadająca konto w ING Banku Slaskim S.A.:

nr konta: 72 1050 1764 1000 0023 6399 1676

zwana w dalszej części regulaminu  sklepem

2.Klientem naszego sklepu może zostać każda osoba fizyczna lub prawna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zwana dalej Klientem.

3. Każdy Klient rejestrujący się i dokonujący zakupów w naszym sklepie ma obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem, oraz zaakceptowania i przestrzegania jego warunków.

Zamówienia składane mailem lub faksem powinny być zaopatrzone w dopisek – „Zapoznałem się z regulaminem sklepu www.eapex.pl i akceptuję jego postanowienia”.

4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie. O zmianie regulaminu każdorazowo będziemy informować pocztą elektroniczną wszystkich zarejestrowanych Klientów.

5. Zamówienia można składać przez:

a) sklep internetowy www.eapex.pl, 

b) e-mail: sklep@eapex.pl,

Po złożeniu zamówienia Klientowi zostaje wysłana poprzez pocztę elektroniczną e-mail informacja o jego otrzymaniu przez sklep.

6. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

7. Złożenie zamówienia oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie danych Klienta koniecznych do realizacji zamówienia. Zgodnie z „Ustawą o ochronie danych osobowych” wszystkie dane osobowe Klienta wykorzystane zostaną tylko do realizacji zamówienia i nie będą udostępniane osobom trzecim.

8. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przeciwnym wypadku Klient jest informowany o stanie zamówienia i wybiera spośród następujących możliwości:

a) częściowa realizacja zamówienia ,

b) wydłużenie czasu oczekiwania ,

c) anulowanie całości zamówienia .

9. Płatność za zamówiony towar może zostać zrealizowana w następujący sposób:
a) przelewem bankowym na konto sklepu ,

b) przy odbiorze: należność pobiera listonosz lub kurier ,

10. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje:

a)     w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - bezpośrednio po potwierdzeniu zamówienia przez Klienta.

b)     w przypadku zamówień płatnych przelewem bankowym w chwili zaksięgowania wpłaty na koncie sklepu.

11. Zamówienie dostarczane jest na koszt Klienta. Po złożeniu zamówienia cena dostawy jest wyliczana na podstawie taryfikatora poczty lub firmy kurierskiej  i podawana do akceptacji Klienta na etapie, gdy potwierdzane jest zamówienie.

12.  W przypadku paczki o ciężarze większym niż 30kg lub objętości większej niż 0,3 m3  koszt dostawy należy każdorazowo uzgodnić z pracownikiem sklepu telefonicznie lub poprzez adres e-mail.

13. Firma PPH Kamix Sp. z o.o. sp. k. wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP.

14. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od wyboru firmy realizującej dostawę i formy płatności. W przypadku braku odzewu na próby kontaktu lub podania błędnych danych kontaktowych (adres e-mail, nr telefonu), czas realizacji zamówienia w szczególnych przypadkach może ulec wydłużeniu.

15. Klient jest zobowiązany do odbioru zamówionego towaru i uregulowania należności zgodnie z wybraną formą płatności. Klient może odmówić odbioru towaru tylko w przypadku, gdy stwierdzi uszkodzenie przesyłki w momencie jej odbioru.  

16. Jeżeli istnieje obawa, że przesyłka mogła zostać uszkodzona, przy odbiorze należy spisać protokół uszkodzenia w obecności osoby, która ją doręczyła. Jest to niezbędne do szybkiego rozpatrzenia ew. reklamacji.

17. Jeżeli po otwarciu paczki okaże się, że towary są uszkodzone, należy bezzwłocznie powiadomić sklep e-mailem: sklep@eapex.pl lub telefonicznie opisując stan paczki i uszkodzenia. Wszystkie uszkodzone towary należy zachować - jeżeli zostaną wyrzucone, reklamacja nie będzie uwzględniona. Dalsze kroki zostaną ustalone z Klientem przez obsługę sklepu.

18. Klient może zrezygnować z zakupionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, pod warunkiem, że nie był on używany oraz nie jest w żaden sposób zniszczony (zgodnie ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny").

19. Aby zwrot został uznany muszą być spełnione następujące warunki:
a) towar nie może być uszkodzony ani nosić śladów używania ,
b) towar musi zostać zwrócony w oryginalnym, nieuszkodzonym, opakowaniu ,
c)  produkty składające się z wielu elementów nie mogą być zdekompletowane ,
d) jakiekolwiek metki, zawieszki i inne oznaczenia towaru nie mogą być w żaden sposób naruszone,
e) do odsyłanego towaru należy dołączyć kopię faktury lub paragonu. 

20. Jeśli którykolwiek z powyższych warunków nie zostanie dotrzymany, zwrot nie będzie uwzględniony. 

21. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem pocztowym. Towar odesłany przesyłką za pobraniem nie będzie odbierany. Zwracany towar Klient odsyła na koszt własny za pośrednictwem firmy kurierskiej, Poczty Polskiej lub innego operatora. Pieniądze za zwrócony towar zostaną przesłane w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania przez sklep towaru przelewem na wskazany rachunek bankowy lub przekazem pocztowym pod wskazany adres. Sklep zwraca wyłącznie cenę zakupionego towaru, bez uwzględnienia kosztów przesyłki.

22. Informacje zawarte na stronach sklepu nie są objęte jakąkolwiek gwarancją. Oferowane produkty     mogą różnić się w szczegółach od wizerunków i informacji umieszczonych na stronach sklepu.

23. Na towary dostępne w sklepie udzielona jest gwarancja producenta.

24. Jeżeli otrzymany towar posiada wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas transportu, może zostać odesłany przez Klienta na adres PPH Kamix Sp. z o.o. sp. k..  W takiej sytuacji prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy. Do odsyłanego towaru należy dołączyć kopię faktury lub paragonu.

25. Sklep zobowiązuje się do nie przekraczania terminu 14 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji. Termin 14 dni liczony jest od daty przyjęcia reklamowanego towaru do sklepu. Jeżeli reklamacja zostanie uznana przez producenta towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy lub jeśli nie będzie to możliwe sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu. Jeśli reklamacja zostanie odrzucona przez producenta jako nieuzasadniona, towar może zostać odesłany do Klienta na jego koszt, z możliwością uwzględnienia kosztów poniesionych przez producenta oraz sklep.

26. W przypadku podania przez Klienta nieprawidłowego adresu dostawy oraz odebrania przesyłki przez odbiorcę pod wskazanym adresem przesyłkę uważa się za doręczoną prawidłowo.


27. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

28. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl